• niedz.. wrz 25th, 2022

e-Finansowo.pl

Poruszamy finansowe kwestię w naszym kraju.

Licytacja komornicza – podstawowe informacje

ByRedakcja

mar 22, 2022

Jak wiadomo, komornicy są urzędnikami państwowymi uprawnionymi do egzekwowania różnego rodzaju należności w ramach tak zwanego przymusu egzekucyjnego.

Oznacza to, że mają oni możliwość zajmowania różnych składników majątku dłużnika do stopnia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Korzystanie z ich usług jest możliwe po utrzymaniu wyroku sądowego z nakazem zapłaty i klauzulą wykonalności. Jednym ze sposobów odzyskiwania pieniędzy jest licytacja komornicza. Warto dowiedzieć się o niej czegoś więcej.

Licytacja komornicza – podstawowe informacje

Co warto wiedzieć na temat licytacji komorniczych?

Jednym z etapów postępowania egzekucyjnego jest wspomniana wyżej licytacja. Jak wiadomo, komornik jest uprawniony do zajmowania pensji, emerytur czy też kont bankowych dłużnika. W tym przypadku pieniądze odzyskiwane są najszybciej i najłatwiej. W razie konieczności możliwe jest też zajmowanie nieruchomości oraz ruchomości będących składnikami majątku osoby zadłużonej. W takim przypadku licytacja jest skutecznym sposobem spieniężenia tych przedmiotów, a pozyskana kwota przekazywana jest wierzycielowi, ale jest pomniejszana o koszty komornika.

W ramach licytacji komorniczej, wystawione mogą zostać różne przedmioty będące własnością dłużnika, takie jak na przykład meble, biżuteria, dzieła sztuki, sprzęt RTV czy też pojazdy mechaniczne. Oprócz tego licytacji mogą podlegać nieruchomości, takie jak na przykład garaże, domy, mieszkania, miejsca postojowe, magazyny czy też lokale użytkowe. W ramach licytacji jest oczywiście ustalana cena wywoławcza. W licytacji udział biorą wszystkie osoby oraz podmioty, które wpłaciły rękojmię o ustalonej wartości.

Wiele informacji na temat licytacji można znaleźć u komorników albo w Internecie, na przykład po wpisaniu hasła kancelaria komornicza apelacja katowicka. Kancelarie komornicze prowadzą działalność w wielu różnych regionach naszego kraju, przy sądach rejonowych. Ich znalezienie oraz uzyskanie informacji dotyczących ich działalności nie jest więc trudnym zadaniem.