• pt.. gru 8th, 2023

Szkoła doktorska i doktoraty wdrożeniowe

ByRedakcja

cze 8, 2023

Szkoła doktorska oraz doktoraty wdrożeniowe stanowią zaawansowane etapy edukacji akademickiej, które skierowane są do osób poszukujących pogłębionej wiedzy i umiejętności w swojej dziedzinie badawczej.

Obie te ścieżki oferują możliwość zdobycia tytułu doktora, jednak różnią się pod względem celów, struktury i metodyki pracy.

Szkoła doktorska i doktoraty wdrożeniowe

Rozwijaj swoją karierę naukową i badawczą

Szkoła doktorska to instytucja edukacyjna, która ma na celu przygotowanie studentów do prowadzenia niezależnych badań naukowych i osiągnięcia najwyższego stopnia naukowego – doktora. Szkoły doktorskie oferują programy studiów doktoranckich, które obejmują szkolenie z metodologii badawczych, analizy danych, pisania naukowych publikacji, prezentacji i komunikacji naukowej. Studenci szkoły doktorskiej często są związani z konkretną dziedziną badawczą i pracują nad swoim własnym projektem badawczym pod opieką promotora naukowego. Proces zdobycia stopnia doktora w szkole doktorskiej zwykle obejmuje złożenie i obronę rozprawy doktorskiej przed komisją naukową.

Natomiast doktoraty wdrożeniowe, znane również jako doktoraty praktyczne lub profesjonalne, koncentrują się na połączeniu badań naukowych z praktycznym zastosowaniem wyników w konkretnym obszarze działalności. Programy doktoratów wdrożeniowych są projektowane w taki sposób, aby umożliwić studentom prowadzenie badań, które mają zastosowanie w rzeczywistych sytuacjach i przynoszą korzyści praktyczne dla danego sektora lub branży. Celem doktoratów wdrożeniowych jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań i transfer wiedzy do praktyki biznesowej, organizacji publicznych lub innych instytucji.

Doktoraty wdrożeniowe wymagają często bliskiej współpracy między uczelnią a organizacją, która udostępnia dane, środki i wsparcie dla badania, więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/szkola-doktorska. Studenci doktoratu wdrożeniowego mają możliwość zanurzenia się w rzeczywistym środowisku pracy, analizowania konkretnych problemów i proponowania praktycznych rozwiązań. Obrona doktoratu wdrożeniowego może różnić się od tradycyjnej obrony doktorskiej, często skupiając się na prezentacji wyników badań oraz ich potencjalnych implikacjach dla praktyki.