• pt.. gru 8th, 2023

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ByRedakcja

mar 16, 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PFRON, to organizacja, która wspiera aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

W tym przypadku może być to dofinansowanie dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, gdzie kwota dofinansowania może być wykorzystana do przystosowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku często będzie to stworzenie odpowiednich warunków, takich jak podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, jak również inne ułatwienia architektoniczne związane z przebudową obiektu.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czego dotyczą dotacje z PFRON?

Środki na zakup sprzętu pozwalającego na zniwelowanie bariery architektonicznej mogą być przyznane osobie mającej drugą lub pierwszą grupę inwalidzką. Jest to nie tylko przygotowanie budynku na zewnątrz, przykładowo dodanie podjazdu, ale także mogą być to specjalne krzesła schodowe dla osób niepełnosprawnych. PFRON może dofinansować nawet 95% wartości urządzenia, które będzie przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, może być to platforma schodowa, czy też różnego rodzaju podnośniki, które pozwolą na wjazd osobie na wózku inwalidzkim. Wnioski składa się w ośrodkach pomocy w zależności od miejsca zamieszkania. Warto pamiętać, że kosztem jest nie tylko sama winda, ale także koszty usługi budowlanej. W tym przypadku należy złożyć wniosek, do którego powinna zostać dołączona faktura proforma lub też odpowiednio przygotowany kosztorys, który będzie uwzględniał wszystkie wydatki związane z przystosowaniem danego budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON dotyczy również pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. W zależności od stopnia niepełnosprawności można otrzymać comiesięcznie dofinansowanie dla danego stanowiska pracy. Ponadto PFRON oferuje również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą lub też rolniczą. Należy spełnić odpowiednie warunki, przy czym największa kwota przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Kwoty te są określone co roku, zależą również od wymiaru czasu pracy.

Rządowe dotacje PFRON mogą dotyczyć kosztów pracy, takich jak wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie, rentowe, emerytalne czy też wypadkowe. Będą dotyczyły także dopłat do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.